Projekti

Projekt K3 kofinanciran od strane Erasmus+ programa EU ;


                                                         PRALINE
                                  Promoting Adult Learning In Networks
                                                            PRALINE
                                  (Promocija obrazovanja odraslih u mrežama)

PARTNERI NA PROJEKTU ;
1.MBO RAAD vodeći partner NIZOZEMSKA

2.AOC- ASSOCIATION OF COLLAGES VELIKA BRITANIJA


3.ETB - EDUCATION AND TRAINING BOARD IRELAND IRSKA

4.AMKE AMMATTIOSAAMISEN KEHITTÄMISYHDISTYS FINSKA


5.SZKSC -SKUPNOST ZAVODOV KONZORCIJ ŠKOLSKIH CENTROV SLOVENIJA

6.ESTONIAN ASSOCIATION FOR ADVANCEMENT OF VOCATIONAL EDUCATIO ESTONIJA


7.IKASLAN BIZKAIA. -ASOC. DE DIRECTORES/AS DE IMST/PCOS. DE SECU BASKIJA/ŠPANJOLSKA

8.FPEMPRESA -ASOCIACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ŠPANJOLSKA
9.UNMFREO (UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D’EDUCATION ET D'ORIENTATION) FRANCUSKA

10. ANESPO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESCOLAS PROFISSIONAIS PORTUGAL


11.HAD- HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVOHRVATSKA


CILJEVI PROJEKTA:

 
1. Jačanje i proširivanje postojeće mreže / udruženja EUproVET, prema točki 3. općih ciljeva poziva 2 ovog projekta, putem uzajamnog učenja, vršnjačkog savjetovanja i izgradnje kapaciteta oko obrazovanja odraslih;
2. Poticanje europske suradnje između različitih pružatelja usluga i dionika na obrazovanju odraslih općenito.

Ti će se ciljevi postići slojevitim pristupom usmjerenim na praktičare ili one koji rade na razini politike (ponekad i zajedno) iz postojećih zemalja članica EUproVET-a i novih partnerskih zemalja.
Iako nije označen kao "opći cilj poziva" (dopušten je samo jedan cilj), ovaj će projekt također doprinijeti u zemljama sudionicama podršci izgradnje kapaciteta postojećim nacionalnim ili regionalnim mrežama pružatelja obrazovanja odraslih i poboljšati njihovu suradnju na Europskoj razini.
Sve će to biti kroz aktivnosti vršnjačkog učenja (PLA) kako bi se olakšao kontakt licem u lice.
Bit će održana početna konferencija, te sedam (7) daljnjih PLA-ova i završna konferencija - sve će se održati u različitim partnerskim zemljama. Pored toga, PLA će razviti dobre prakse (GP), koje će se zatim dijeliti šire i raspravljati putem mreža u svakoj od zemalja sudionica, kao i putem platforme EPALE radi šireg razmatranja i povratnih informacija. Na primjer, AoC u Velikoj Britaniji ima nacionalnu političku skupinu o učenju i vještinama odraslih gdje se visoki čelnici fakulteta sastaju kako bi razgovarali o novonastalim trendovima, izazovima i mogućnostima vezanim uz učenje odraslih. AoC ima i više neformalnih mreža praktičara koji su u međusobnom kontaktu, a AoC politika vodi elektroničko učenje za odrasle. Ostali primjeri veza partnera na nacionalnoj razini s relevantnim dionicima prikazat će se kroz zajedničke sastanke. Ti bi nacionalni i lokalni prikazi pridonijeli i sudjelovali u PLA-ima, a zatim bi šire dijelili učenje i razvoj. Na ovaj način težimo daljnjoj izgradnji i jačanju dugoročne održivosti EUproVET-a kao kolektivnog glasa u Europi za pružatelje strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, ali također jačamo nacionalne i lokalne strategije oko trenutnih i predviđenih izazova učenja i obrazovanja odraslih kroz zajedničko razmišljanje na europskoj razini.


Projekt će propitivati sljedeće teme:
(1) gdje leži odgovornost za učenje i obrazovanje odraslih;
(2) reagiranje na automatizaciju i digitalne vještine;
(3) ciljevi održivog razvoja i utjecaj na / implikacije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
(4) strategije integracije i učenje domicilnog jezika za učenike migrante;
(5) učenje na radnom mjestu;

 
UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA IZNOSI; 656.144,00 €
UKUPNI GRANT FINANCIRAN OD STANE EU; 498.667,00 €

Sastanak u Lisabonu

Sastanak u Lisabonu (ožujak 2022.)

Obrazovanje odraslih: Gdje leži odgovornost i kako države članice EU-a osiguravaju da je obrazovanje za odrasle dostupno i pristupačno na svim razinama.

Članovi projekta PRALINE na 3. PLA sastanku bili su gosti Escola de Comércio de Lisboa. Predstavljeni su nam slučajevi najbolje prakse, njih četiri želimo podijeliti s vama u nastavku.

Slučaj dobre prakse br. 1: Kvalifikacije odrasle osobe u Portugalu: Izazovi i stalna politika mjera prikazan je u prezentaciji uz poveznicu;  Adult Qualification in Portugal:

Slučaj dobre prakse br. 2:Priznavanje i potvrda škole informalnih i neformalnih vještina opisan je na sljedećoj poveznici;  Recognition and school validation

Slučaj dobre prakse br. 3  ;  Metodologije i prakse u obrazovanju odraslih od strane ETAP-a na sljedećoj poveznici:                               

Methodologies and practices in adult education by ETAP

Slučaj dobre prakse br. 4:   Suradnja škola-poduzeće u kvalifikacijskom slučaju LIDL opisan je na sljedećoj poveznici;

School-Company cooperation in the qualification case LIDL

Sastanak u Valenciji

Praline u Valenciji

Dana 7. i 8. listopada, Udruga centara za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Valencije (FP Empresa) ugostila je partnere u projektu PRALINE. Projektni partneri razmijenili su znanja o različitim inicijativama koje se provode u Autonomnoj regiji Valenciji, Baskiji i Hrvatskoj vezano uz poboljšanje zapošljivosti, promicanje poduzetništva i duha inovativnosti među polaznicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i obrazovanja odraslih.

Na početku je Robert Crespo, savjetnik za tehničko obrazovanje pri odjelu za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Generalitata Valencije, govorio o strategijama koje provodi vlada Valencije kako bi povećala mogućnosti zapošljavanja za učenike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Nakon toga je Santiago Rodrigo, trener u trening centru CIFP Mislata, predstavio poslovni projekt koji tamošnji studenti provode u sklopu svojeg osposobljavanja.

Drugog dana Sandro De Gregorio predstavio je projekt inkluzivnog ICT osposobljavanja primijenjenog na stvarne potrebe poduzeća koja se nalaze u područjima s nepovoljnim položajem, a koji je prošle godine odabran u sklopu natječaja za inovativne obrazovne projekte “Challenges 2020”.

Nakon toga, Alba Estanyol će objasnila je aktivnosti koje se provode u Baskiji za promicanje učenja odraslih. Koordinatorica Ikaslan Bizkaia zatvorila je ovaj dio susreta predstavljanjem projekta LaborLan, koji su zajednički razvila privatna poduzeća, javna tijela i baskijski VET centri.

Naposljetku, Tihomir Žiljak, dopredsjednik Hrvatskog andragoškog društva, zaključio će ovaj međunarodni događaj prezentirajući hrvatsku politiku promicanja učenja odraslih kao dijela cjeloživotnog učenja.

Sastanak u Dublinu

Sastanak u Dublinu (svibanj 2022.)

Učenje jezika za učenike migrante

Domaćin 4. PLA sastanka bio je ETBI. Glavni cilj ovog skupa bio je Važnost uključivanja svih ranjivih skupina i ljudi svih nacionalnosti u bilo koji sustav dodatnog obrazovanja, posebice u području znanja jezika.

Sastanak za partnere projekta PRALINE održan je u Liberties Collegeu u Dublinu.

U nastavku su četiri primjera dobre prakse koje želimo podijeliti s vama.

Primjer dobre prakse  1:

David Hughes predstavio je savršeno zajednički prostor za poučavanje i učenje koji se nalazi na sljedećoj poveznici; ETBI Digital Library

Primjer dobre prakse 2:

SOLAS - raznolikost FET (Further Education and Training) sektora je pojašnjen uz sljedeću prezentaciju na poveznici; The importance of the English language for successful integration

Primjer dobre prakse 3.

Planiranje i pružanje ESOL usluga za ukrajinske građane detaljnije je razrađen uz poveznicu;       Local responses to a global crisis

Značaj DESIGN THINKING-a u obrazovanju odraslih je prikazana kao primjer radionice u sljedećoj prezentacija na poveznici;          Design Thinking ProVET Workshop

Članovi HAD-a sudionici su projekta Professionalism of andragogy programa Erasmus+.

Priloženi dokumenti: