Projekti

Projekt K3 kofinanciran od strane Erasmus+ programa EU ;


                                                         PRALINE
                                  Promoting Adult Learning In Networks
                                                            PRALINE
                                  (Promocija obrazovanja odraslih u mrežama)

WEB STRANICA PROJEKTA: www.pralineadulteducation.eu

Pogledajte letak projekta u poveznici za još više informacija.

PARTNERI NA PROJEKTU ;
1.MBO RAAD vodeći partner NIZOZEMSKA

2.AOC- ASSOCIATION OF COLLAGES VELIKA BRITANIJA


3.ETB - EDUCATION AND TRAINING BOARD IRELAND IRSKA

4.AMKE AMMATTIOSAAMISEN KEHITTÄMISYHDISTYS FINSKA


5.SZKSC -SKUPNOST ZAVODOV KONZORCIJ ŠKOLSKIH CENTROV SLOVENIJA

6.ESTONIAN ASSOCIATION FOR ADVANCEMENT OF VOCATIONAL EDUCATIO ESTONIJA


7.IKASLAN BIZKAIA. -ASOC. DE DIRECTORES/AS DE IMST/PCOS. DE SECU BASKIJA/ŠPANJOLSKA

8.FPEMPRESA -ASOCIACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ŠPANJOLSKA
9.UNMFREO (UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D’EDUCATION ET D'ORIENTATION) FRANCUSKA

10. ANESPO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESCOLAS PROFISSIONAIS PORTUGAL


11.HAD- HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVOHRVATSKA


CILJEVI PROJEKTA:

 
1. Jačanje i proširivanje postojeće mreže / udruženja EUproVET, prema točki 3. općih ciljeva poziva 2 ovog projekta, putem uzajamnog učenja, vršnjačkog savjetovanja i izgradnje kapaciteta oko obrazovanja odraslih;
2. Poticanje europske suradnje između različitih pružatelja usluga i dionika na obrazovanju odraslih općenito.

Ti će se ciljevi postići slojevitim pristupom usmjerenim na praktičare ili one koji rade na razini politike (ponekad i zajedno) iz postojećih zemalja članica EUproVET-a i novih partnerskih zemalja.
Iako nije označen kao "opći cilj poziva" (dopušten je samo jedan cilj), ovaj će projekt također doprinijeti u zemljama sudionicama podršci izgradnje kapaciteta postojećim nacionalnim ili regionalnim mrežama pružatelja obrazovanja odraslih i poboljšati njihovu suradnju na Europskoj razini.
Sve će to biti kroz aktivnosti vršnjačkog učenja (PLA) kako bi se olakšao kontakt licem u lice.
Bit će održana početna konferencija, te sedam (7) daljnjih PLA-ova i završna konferencija - sve će se održati u različitim partnerskim zemljama. Pored toga, PLA će razviti dobre prakse (GP), koje će se zatim dijeliti šire i raspravljati putem mreža u svakoj od zemalja sudionica, kao i putem platforme EPALE radi šireg razmatranja i povratnih informacija. Na primjer, AoC u Velikoj Britaniji ima nacionalnu političku skupinu o učenju i vještinama odraslih gdje se visoki čelnici fakulteta sastaju kako bi razgovarali o novonastalim trendovima, izazovima i mogućnostima vezanim uz učenje odraslih. AoC ima i više neformalnih mreža praktičara koji su u međusobnom kontaktu, a AoC politika vodi elektroničko učenje za odrasle. Ostali primjeri veza partnera na nacionalnoj razini s relevantnim dionicima prikazat će se kroz zajedničke sastanke. Ti bi nacionalni i lokalni prikazi pridonijeli i sudjelovali u PLA-ima, a zatim bi šire dijelili učenje i razvoj. Na ovaj način težimo daljnjoj izgradnji i jačanju dugoročne održivosti EUproVET-a kao kolektivnog glasa u Europi za pružatelje strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, ali također jačamo nacionalne i lokalne strategije oko trenutnih i predviđenih izazova učenja i obrazovanja odraslih kroz zajedničko razmišljanje na europskoj razini.


Projekt će propitivati sljedeće teme:
(1) gdje leži odgovornost za učenje i obrazovanje odraslih;
(2) reagiranje na automatizaciju i digitalne vještine;
(3) ciljevi održivog razvoja i utjecaj na / implikacije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
(4) strategije integracije i učenje domicilnog jezika za učenike migrante;
(5) učenje na radnom mjestu;

 
UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA IZNOSI; 656.144,00 €
UKUPNI GRANT FINANCIRAN OD STANE EU; 498.667,00 €

Sastanak u Lisabonu

Sastanak u Lisabonu (ožujak 2022.)

Obrazovanje odraslih: Gdje leži odgovornost i kako države članice EU-a osiguravaju da je obrazovanje za odrasle dostupno i pristupačno na svim razinama.

Članovi projekta PRALINE na 3. PLA sastanku bili su gosti Escola de Comércio de Lisboa. Predstavljeni su nam slučajevi najbolje prakse, njih četiri želimo podijeliti s vama u nastavku.

Slučaj dobre prakse br. 1: Kvalifikacije odrasle osobe u Portugalu: Izazovi i stalna politika mjera prikazan je u prezentaciji uz poveznicu;  Adult Qualification in Portugal:

Slučaj dobre prakse br. 2:Priznavanje i potvrda škole informalnih i neformalnih vještina opisan je na sljedećoj poveznici;  Recognition and school validation

Slučaj dobre prakse br. 3  ;  Metodologije i prakse u obrazovanju odraslih od strane ETAP-a na sljedećoj poveznici:                               

Methodologies and practices in adult education by ETAP

Slučaj dobre prakse br. 4:   Suradnja škola-poduzeće u kvalifikacijskom slučaju LIDL opisan je na sljedećoj poveznici;

School-Company cooperation in the qualification case LIDL

Sastanak u Valenciji

Praline u Valenciji

Dana 7. i 8. listopada, Udruga centara za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Valencije (FP Empresa) ugostila je partnere u projektu PRALINE. Projektni partneri razmijenili su znanja o različitim inicijativama koje se provode u Autonomnoj regiji Valenciji, Baskiji i Hrvatskoj vezano uz poboljšanje zapošljivosti, promicanje poduzetništva i duha inovativnosti među polaznicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i obrazovanja odraslih.

Na početku je Robert Crespo, savjetnik za tehničko obrazovanje pri odjelu za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Generalitata Valencije, govorio o strategijama koje provodi vlada Valencije kako bi povećala mogućnosti zapošljavanja za učenike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Nakon toga je Santiago Rodrigo, trener u trening centru CIFP Mislata, predstavio poslovni projekt koji tamošnji studenti provode u sklopu svojeg osposobljavanja.

Drugog dana Sandro De Gregorio predstavio je projekt inkluzivnog ICT osposobljavanja primijenjenog na stvarne potrebe poduzeća koja se nalaze u područjima s nepovoljnim položajem, a koji je prošle godine odabran u sklopu natječaja za inovativne obrazovne projekte “Challenges 2020”.

Nakon toga, Alba Estanyol će objasnila je aktivnosti koje se provode u Baskiji za promicanje učenja odraslih. Koordinatorica Ikaslan Bizkaia zatvorila je ovaj dio susreta predstavljanjem projekta LaborLan, koji su zajednički razvila privatna poduzeća, javna tijela i baskijski VET centri.

Naposljetku, Tihomir Žiljak, dopredsjednik Hrvatskog andragoškog društva, zaključio će ovaj međunarodni događaj prezentirajući hrvatsku politiku promicanja učenja odraslih kao dijela cjeloživotnog učenja.

Sastanak u La Rocchelu

Predstavnici partnera projekta PRALINE iz deset država sastali su se u La Rochelleu u siječnju 2023. kako bi raspravljali o pitanju održivog razvoja u kontekstu razvoja strukovnog obrazovanja. Domaćini su bili članovi konzorcija Maison Familiale et
Rurale de Maltot, udruge koja je dio mreže za usluge strukovnog obrazovanja i osposobljavanja diljem Francuske. Domaćini su predstavili važnost ovih obrazovni centara za obrazovne programe u ruralnim područjima. Na taj način otklanjaju poteškoće s mobilnosti koje često predstavljaju prepreku za sudjelovanje u
osposobljavanju. Njihovi centri su jako uklopljeni u život lokalnih zajednica, te provode upravljanje u koje su uključeni roditelji, izabrani dužnosnici, socijalni partneri kao i sami provoditelji. Usko surađuju s lokalnim tvrtkama i svim dionicima koji se bave lokalnim razvojem. Važno je njihovo iskustvo i promjene u definiranju uloge
nastavnika. On više ne može biti samo "broker znanja" već umjesto toga mora podržavati razvoj potencijala svakog polaznika kako bi svi mogli učiti i razvijati se tijekom cijelog života. Osoba koja provodi obrazovanje i osposobljavanje, prema njihovom pristupu, treba biti posrednik između resursa (izvori znanja koji su široko dostupni) i učenika, stimulator i motivator polaznika, suradnik u realizaciji
profesionalnih životnih planova polaznika te sudionik u zajednici polaznika, korporativnih suradnika, lokalnih vlasti. Zbog ovih složenih zadataka se provodi izuzetno temeljito obrazovanje i osposobljavanja svih koji sudjeluju u obrazovnim
procesu. Tema ovog susreta bila je usmjerena na ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda i njihov utjecaj na pružanje strukovnog i obrazovanja i osposobljavanja. Uvodničari su dali uvid u kritična područja kao što su perspektiva nacionalne politike u Francuskoj, ruralni razvoj i uloga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, dok su se također fokusirali na ulogu pružatelja obrazovanja i osposobljavanja u pružanju globalnih perspektiva. i nacionalne politike.
Na sastanku su sudjelovali predsjednik Hrvatskog andragoškog društva Dražen Maksimović i potpredsjednik Tihomir Žiljak.
Prezentacije iz Francuske dostupne su na https://www.euprovet.eu/praline

 

Sastanak u Dublinu

Sastanak u Dublinu (svibanj 2022.)

Učenje jezika za učenike migrante

Domaćin 4. PLA sastanka bio je ETBI. Glavni cilj ovog skupa bio je Važnost uključivanja svih ranjivih skupina i ljudi svih nacionalnosti u bilo koji sustav dodatnog obrazovanja, posebice u području znanja jezika.

Sastanak za partnere projekta PRALINE održan je u Liberties Collegeu u Dublinu.

U nastavku su četiri primjera dobre prakse koje želimo podijeliti s vama.

Primjer dobre prakse  1:

David Hughes predstavio je savršeno zajednički prostor za poučavanje i učenje koji se nalazi na sljedećoj poveznici; ETBI Digital Library

Primjer dobre prakse 2:

SOLAS - raznolikost FET (Further Education and Training) sektora je pojašnjen uz sljedeću prezentaciju na poveznici; The importance of the English language for successful integration

Primjer dobre prakse 3.

Planiranje i pružanje ESOL usluga za ukrajinske građane detaljnije je razrađen uz poveznicu;       Local responses to a global crisis

Značaj DESIGN THINKING-a u obrazovanju odraslih je prikazana kao primjer radionice u sljedećoj prezentacija na poveznici;          Design Thinking ProVET Workshop

Sastanak u Tallinu

Estonska udruga za promicanje strukovnog obrazovanja organizirala je u listopadu 2022. peti projektni susret u projektu PRALINE. Glavne teme susreta u Tallinu bile su usmjerene na digitalizaciju, automatizaciju i umjetnu inteligenciju te na poboljšanje obrazovanja u digitalnom dobu. Estonija ima 1,3 milijuna stanovnika i jedna je od najrazvijenijih europskih zemalja na tom području. Sudionici koji su podijelili svoja mišljenja o estonskom obrazovnom sustavu i digitalnim vještinama kod odraslih su
Merlin Tatrik, voditeljica politike obrazovanja odraslih u Ministarstvu obrazovanja i istraživanja, i Karin Kunnapas, odgovorna za politiku obrazovanja odraslih u Ministarstvu obrazovanja i istraživanja i direktor tvrtke Kood/Jõhvi koja nudi različite oblike učenja, Yngve Rosenblad, glavni analitičar u OSKA-i (Estonsko tijelo za
kvalifikacij)e, Keerli Požogina, voditeljica projekta digitalnih kompetencija u Harnu i Jevgenia Smirnova, voditeljica treninga tržišta rada službu u Estonskom fondu za osiguranje od nezaposlenosti. Partneri su posjetili informativni centar e-Estonija kako bi saznali više o najnovijim digitalnim dostignućima u zemlji. Među njima je uspostava medicinskog portala za svakog stanovnika.
 Na sastanku je sudjelovao predsjednik
Hrvatskog andragoškog društva Dražen Maksimović.
Prezentacije iz Estonije dostupne su na https://www.euprovet.eu/praline
 

Sastanak u Helsinkiju

U svibnju 2023. je organiziran u Helsinkiju sedmi susret u okviru projekta PRALINE.
Domaćin je bila finska asocijacija AMKE koja se bavi razvojem strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Sudionici su detaljno upoznati s finskim obrazovnim sustavom i načinom funkcioniranja strukovnog osposobljavanja u Finskoj. Saku Lehtinen je vrlo pregledno pokazao sve elemente ovog sustava, a na duhovit način je provođenje strukovnog obrazovanja povezao s kulturološkim razlikama i finskim specifičnostima (prezentacija je ispod teksta). Finski predstavnici su objasnili različite mogućnosti osposobljavanja koje su dostupne polaznicima, kao i mogućnost personalizacije njihovih planova studiranja. Uz to, obrađena je tema strukovnog
obrazovanja i osposobljavanja kao rješenja za nezaposlenost, a Annukka Jamisto, direktorica usluga i Adwoa Brewun, poslovni koordinator u Omniji (organizacija koja ima razvijene obrazovne programe za imigrante), objasnile su moguća rješenja za pomoć imigrantima u zemlji da se osposobe i zaposle (prezentacija ispod teksta). Među sudionicima koji su također podijelili svoje poglede na finski obrazovni sustav i predanost učenju temeljenom na radu bili su Marika Koski, učiteljica na Sataedu; Matti Isokallio, direktor konzorcija za obrazovanje i obuku u Sataeduu (organizacija koja provodi strukovno osposobljavanje i kontinuirano strukovno obrazovanje), Saara Ikkelä, viši stručnjak u Ministarstvu obrazovanja i kulture i Keijo Honkonen, zamjenik ravnatelja Taitotalo centra (Taitotalo je vodeći finski centar za strukovno obrazovanje odraslih, koji svake godine zadovoljava potrebe obrazovanja i osposobljavanja oko 20 000 odraslih). Minna Sandberg, međunarodna koordinatorica u Speziji, posebnoj
ustanovi za VET je prikazala iskustva svoje ustanove u inkluzivnom strukovnom obrazovanju. Jedna od glavnih tema konferencije bila je razvoj mogućnosti da mladi i odrasli mogu učiti zajedno, budući da je polovica učenika u strukovnom obrazovanju
između 20 i 60 godina. Na taj se način obje dobne skupine mogu međusobno nadopunjavati u smislu znanja te profesionalnog i osobnog iskustva, međunarodne mreže pružatelja obrazovanja odraslih koji već djeluju putem učenja o dobroj praksi.

Na sastanku su sudjelovali predsjednik Hrvatskog andragoškog društva Dražen Maksimović i potpredsjednik Tihomir Žiljak.

Linkovi na zanimljive prezentacije sastanka u Helsinkiju nalazi se ovdje: 

PRALINE SEMINAR ADWOA BREWU

PRALINE PLA7 HELSINKI SAKU

 

Članovi HAD-a sudionici su projekta Professionalism of andragogy programa Erasmus+.

Priloženi dokumenti: