O nama

Dugoročni cilj Hrvatskog andragoškog društva je ostvariti Vašu potrebu za informiranjem, obrazovanjem i primjenom andragoške teorije i prakse s primjenom u zadaćama koje ostvarujete u obrazovanju odraslih osoba i postizanja njihove više razine znanja kao najvažnije vrijednosti društva. Djelatnost društva je javna.

Hrvatsko andragoško društvo ima zadaću:

 • promicanje i razvoj andragoške teorije i prakse
 • unapređivanje teorije i prakse formalnih i neformalnih oblika obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja odraslih
 • usavršavanje članova društva u okvirima znanstveno stručnih skupova, seminara, savjetovanja i studijskih putovanja
 • poticanje znanstveno istraživačkog rada u području obrazovanja odraslih
 • pružanje stručne pomoći članovima i pravnim osobama u praćenju i primjeni Zakona i propisa iz djelokruga obrazovanja, posebno obrazovanja odraslih osoba
 • strukovno povezivanje članstva koje radi na obrazovanju odraslih osoba i razmjena iskustava
 • zajednički nastup članstva prema državnim tijelima, a radi unapređivanja i zaštite profesije,
 • poticanje i razvijanje suradnje s tijelima državne uprave, strukovnim udrugama, komorama te drugim subjektima u obrazovanju odraslih
 • međunarodna suradnja
 • izdavanje glasila, časopisa i drugih stručnih publikacija


Usluge Hrvatskog andragoškog društva namijenjene su:

 • stručnim radnicima u gospodarskim tvrtkama koji vode poslove obrazovanja ili rade na poslovima praćenja ljudskih potencijala ili kadrovskim službama,
 • ravnateljima škola koje provode obrazovanje odraslih,
 • ravnateljima učilišta kojima je djelatnost obrazovanje odraslih,
 • andragoškim radnicima u učilištima, školama i tvrtkama koji rade u nastavi s odraslim osobama,
 • socijalnim partnerima koji u svojima zadaćama skrbe i o obrazovanju odraslih.