Djelatnost

Aktivnosti društva su informiranje i obrazovanje o:

 • svjetskim trendovima transformacije industrijskog društva u informatičko društvo
 • uspostavljanje veze između gospodarstva i permanentnog obrazovanja
 • identifikaciji potrebnih kvalifikacija u pojedinim sektorima gospodarstva
 • stvaranju novih zanimanja nastalih razvojem znanosti,tehnike i tehnologije
 • potrebnim znanjima i zanimanjima za tržište radne snage
 • intelektualiziranje zanimanja
 • demografskim trendovima i geografskoj mobilnosti kadrova
 • obrazovanju odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja
 • praćenje obrazovnih mogućnosti i poticanje novih strategija učenja
 • jačanje temeljnih kompetencija, razvijanje fleksibilnosti i kontinuiranog učenja
 • prohodnosti programa na višu razinu kompetencije i napredak u karijeri
 • odabiru novog zanimanja nakon loše odabranog zanimanja
 • usavršavanjima nakon stečenog zanimanja sukladno potrebama razvoja gospodarstva i tehnologija
 • različitim oblicima osposobljavanja koje je potrebno završiti za rad u pojedinim strukama sukladno važećim Zakonima
 • obrazovanje edukatora
 • poučavanje,organiziranje,profesionalno savjetovanje i promidžbene aktivnosti za Vaše potrebe u obrazovanju

Hrvatsko andragoško društvo je mjesto gdje uvijek možete:

 • dobiti informaciju o obrazovanju odraslih osoba
 • obrazovati se
 • doći osobno, razgovarati telefonom ili poslati upit na e-mail adresu
 • svakodnevno se informirati putem Web stranice
 • dobiti informaciju o obrazovanju odraslih u EU i potrebnom obrazovanju za EU
 • konzultirati se o svojim dvojbama glede obrazovanja odraslih
 • dobiti obavijest o organiziranim andragoškim školama, stručnim seminarima, savjetovanjima i međkunarodnim konferencijama
 • dobiti andragoški glasnik