Prijava za članstvo

POZIV NA PLAĆANJE ČLANARINE

Poštovani članice i članovi Hrvatskog andragoškog društva,

Hrvatsko andragoško društvo (dalje. HAD) kao strukovna neprofitna udruga utemeljena je radi unapređivanja andragoške teorije i prakse, zaštite i promicanja profesionalnog statusa andragoga i andragoške djelatnosti, te ostvarivanja i drugih ciljeva udruge u području cjeloživotnog učenja, obrazovanja odraslih, te kroz svoj rad nastoji podizati stručnu razinu i znanje članova.
Vjerujemo da nema potrebe puno objašnjavati koliko je važno da, u vrijeme kada se smanjuju i ukidaju financijske potpore od strane države i tvrtki, članovi udruge redovito plaćaju članarinu.

 
Pozivamo članove HAD-a da izvrše uplatu članarine za 2022. godinu


•Iznos godišnje članarine za fizičku osobu iznosi 50,00 HRK.
•Iznos godišnje članarine za pravne osobe iznosi 500,00 HRK

 
Molimo Vas da u univerzalni nalog za plaćanje upišete slijedeće stavke:
Platitelj: obvezno Pravna ili fizička osoba, član HAD-a
Primatelj: Hrvatsko andragoško društvo, Ulica Grada Vukovara 68, 10000 Zagreb
IBAN primatelja: HR0323600001102831437 kod Zagrebačke banke Zagreb
Model: 00 (određene banke ne prepoznaju Model u tom slučaju nije ga potrebno upisati)
Poziv na broj primatelja: Vaš OIB (pravne ili fizičke osobe iplatitelja)
Opis plaćanja: Članarina za 2022.


Ukoliko uplaćujete zaostatke od prošlih godina, molimo navesti sve godine koje plaćate.

Srdačan pozdrav,

S poštovanjem.

Predsjednik HAD-a

Dražen Maksimović


Godišnja članarina:
Organizacije (pravne osobe): 500 kuna
Pojedinci (fizičke osobe): 50 kuna

Uplata članarine na žiro račun Hrvatskog andragoškog društva Zagreb,

IBAN: HR0323600001102831437   (Zagrebačka banka d.d.)
OIB: 05310117392


Ovdje možete preuzeti obrasce za članstvo u udruzi Hrvatsko andragoško društvo: