HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO

CROATIAN ANDROGOGY SOCIETY

Najnovije vijesti...

Međunarodna znanstvena konferencija o obrazovanju odraslih u Zagrebu 5. i
6.12.2024.

Perspektive razvoja obrazovanja odraslih u sljedećem desetljeću glavna je tema 10.
Međunarodne znanstvena konferencija o obrazovanju odraslih. Konferencija će se održati 5.
i 6.12.2024. godine u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog andragoškog društva, Agencije za
strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Filozofskog
fakulteta u Rijeci i Filozofskog fakulteta u Splitu. Osim neposrednog sudjelovanja u Zagrebu
predviđeno je i online uključivanje sudionika. Ova jubilarna konferencije će kao i prethodne
biti mjesto predstavljanja novih znanstveno-istraživačkih rezultata u području obrazovanja
odraslih, mjesto za diskusiju i mjesto susreta znanstvenika i stručnjaka iz područja
obrazovanja odraslih. Najavljeni su ugledni znanstvenici iz više europskih država. Radovi s
konferencije bit će objavljeni u e-izdanju zbornika s međunarodnom recenzijom.

Rok za prijavu i predaju sažetaka na hrvatskom ili engleskom jeziku je 1.4.2024.

Poziv s pregledom tema te uputama za pisanje i predaju sažetaka su dostupni putem POVEZNICE


Preporuke projekta PRALINE za promoviranje i unapređivanje obrazovanja odraslih i kontinuiranog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Pogledajte OVDJE malo više o mogućnostima učenja, tržištu rada i drugim dionicima, kvaliteti, pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i nastavnicima, statusu i financijama


Završna konferencija projekta PRALINE je održana  30. studenog 2023. u Rotterdamu (Zadkine College).

Pogledajte OVDJE kratki osvrt na završnu konferenciju projekta PRALINE. 


PLA Zagreb

Sastanak u Zagrebu u listopadu 2023. godine je bila prilika da se partneri upoznaju s
hrvatskim primjerima dobre prakse i da hrvatski sudionici razmjene mišljenja i
iskustva s europskim partnerima.

Pogledajte OVDJE kratki osvrt na sastanak u Zagrebu.  


Jednakost i dobrobit u obrazovanju odraslih (rezultati projekta
Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima)

Završnom konferencijom u srijedu 26.10.2023.završile su ključne aktivnosti projekta Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima, čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja u koji su bili uključeni članice i članovi Hrvatskog andragoškog društva. Mreže je izradila ključne preporuke koje se odnose na sve razine obrazovanja pa i na obrazovanje odraslih.


Preporučuje se osiguravanje preduvjeta koji bi pojedincima omogučili sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanje koji odgovaraju njihovim potrebama ili obrazovnim aspiracijama. Treba osigurati dobrobit polaznika obrazovanja na svim razinama te osigurati da ostvare cjelovit i usklađen razvoj svojih potencijala, smanjiti razlike u obrazovnim postignućima između različitih skupina polaznika obrazovanja te rano napuštanje obrazovanja. Ove preporuke su u ovom projektu popraćene analizama, preporukama i konkretnim mjerama koje se nadovezuju na zakone, nacionalne planove i strategije.
Unutar projekta je izdato i posebno
priopćenje za obrazovanje odraslih u kojem se ističe da je nejednakosti u pristupu obrazovanju odraslih izraženije u Hrvatskoj nego u EU. Nova analiza u ovom projektu pokazuje potrebu za mjerama za bolje uključivanje skupina u nepovoljnom položaju u obrazovanje odraslih. Analiza i preporuke dostupne su na stranici: www.obrazovanjezasve.hr.


Ovim preporukama će se obrazovanje odraslih uklopiti u nastojanje da čitav obrazovni sustav bude pravičniji i da pruži jednake šanse svim skupinama i pojedincima u procesu cjeloživotnog učenja. Preporuke trebaju potaknuti prilagodbu institucionalnog okvira i djelovanja svih obrazovnih dionika prema ostvarivanju jednakosti i dobrobiti u obrazovanju.

Sudionici rasprave o obrazovanju odraslih na konferenciji: Teo Matković. Tihomir Žiljak, Irena Bačelić, Izvor:: IRO
POST-KRIZNO OBRAZOVANJE ODRASLIH - 2. i 3. prosinca 2022. godine


9. međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih POST-KRIZNO OBRAZOVANJE ODRASLIH će se održati 2. i 3. prosinca 2022. godine u prostorijama Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

Program možete vidjeti na poveznici:
PROGRAM 9. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE

Prijavu sudjelovanja (ime i prezime, organizaciju i e-mail) možete poslati na e-mail: programskiodbor.had@gmail.com


Veselimo se vašem dolasku.

Obavijest

Umro nam je Ljudevit Šimunović Lujo


Nakon duge i teške bolesti u četvrtak 3.11.2022. napustio nas je naš kolega, suradnik i
prijatelj Ljudevit Šimunović. Svi koji se bave ili su se bavili obrazovanjem odraslih upoznali su
Lujinu energiju, entuzijazam i posvećenost obrazovanju odraslih. Malo je andragoga koji su
kao Lujo od 1957. godine do današnjih dana radili s odraslim polaznicima, nastavnicima,
ravnateljima, predstavnicima ministarstava i agencija.

Bio je jedan od utemeljitelja Hrvatskogandragoškog društva, njegov tajnik i stalni član upravnih tijela društva, bio je dio identiteta ovog društva. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja, a najveće će biti to da će
zauvijek ostati zapamćen kao neizostavni dio svih andragoških skupova, svih andragoških
inicijativa te nepresušan izvor informacija, poticaja i oslonac za jačanje profesionalne
zajednice

Pogledajte video s Ljudevitom Šimunovićem snimljen uz dodjelu Priznanja za razvoj obrazovanja
odraslih ovdje

Obavijest

Poziv za sudjelovanje na  9. međunarodnoj konferenciji o obrazovanju odraslih „POST-KRIZNO OBRAZOVANJE ODRASLIH“ #PCADED_2022

2. prosinca 2022. - 3. prosinca 2022., Zagreb, Hrvatska 

Organizatori: Hrvatsko andragoško društvo, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Hrvatsko andragoško društvo nastavlja svoju tradiciju i organizira 9. međunarodnu konferenciju o obrazovanju odraslih. Ove konferencije su mjesto predstavljanja novih znanstveno-istraživačkih rezultata u području obrazovanja odraslih, mjesto za diskusiju i mjesto susreta istraživača i praktičara iz susjednih i drugih europskih zemalja.

Obrazovanje odraslih je nastojalo što bolje odgovoriti na situaciju pandemije, napravljen je značajan iskorak u organizaciji procesa učenja i poučavanja u virtualnom okruženju uz pomoć IT sustava i alata. Ipak, postavlja se relevantno pitanje: razvijamo li potrebne vještine budućih nastavnika u obrazovanju odraslih kako bismo ih pripremili za suočavanje s posljedicama kriznih situacija u skupini s polaznicima ili na globalnoj razini? Postoje li mogućnosti za profesionalni razvoj nastavnika u obrazovanju odraslih koje ih pripremaju da odgovore na krizne situacije na mikro (npr. odnosi u učionici, nastavni sadržaji; dobrobit polaznika), mezo (npr. institucionalne promjene i problemi) ili makro (kulturne, društvene, političke, ekonomske) razini? Kako pripremiti nastavnike u obrazovanju odraslih da razviju potrebne vještine za adekvatnu organizaciju procesa poučavanja i učenja? Mogu li nastavnici u obrazovanju odraslih odgovoriti na zahtjeve uslijed stalnih promjena u međunarodnom i nacionalnom zakonodavstvu koje utječu na njihov svakodnevni rad? Kako nastavnici u obrazovanju odraslih mogu pridonijeti zahtjevima zelene tranzicije i pomoći u razvoju vještina i kompetencija za održivu budućnost i društveno odgovorno učenje?

Programski odbor Međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih: „POST-KRIZNO OBRAZOVANJE ODRASLIH“ poziva na podnošenje sažetaka.

Sudionici konferencije sami snose troškove puta i smještaja. 

Poziv na predaju sažetaka PCADED_2022

 Naslov i sažetak rada slati na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažeci trebaju imati 200‑300 riječi i sadržavati 5 ključnih riječi.Molimo autore da koriste online OBRAZAC ZA REGISTRACIJU na sljedećoj poveznici:

https://forms.gle/XVBZCg6BKKCXnZgo9

Obavijest

PRIPREMAMO SE ZA ISTOPADSKI ROK ERASMUSA (prioriteti i ključne ciljne skupine).  

Online susret 8.6. u 13 sati

Pozivamo Vas na online susret o Erasmus programima za odrasle u srijedu 8.6. u 13 sati. Glavna tema bit će prijave za projekte obrazovanja odraslih u listopadu 2022. godine te definiranje prioritetnih ciljnih skupina. O prioritetima će uvodno govoriti dr.sc. Tihomir Žiljak, potpredsjednik Hrvatskog andragoškog društva i ambasador Erasmus programa za inkluzivnost.  Sudjelovat će predstavnica Agencije za mobilnost i programe EU Danijela Jagušt Šumljak, ambasadorica Erasmus programa za odrasle Ana Majurić iz Pučkog otvorenog učilišta Zagreb. Vjerujemo da će ovo biti dobra prilika za neka pojašnjenja te  za razmjenu naših i vaših iskustava. Želimo što bolje iskoristiti povoljnu priliku za korištenje povećanih sredstava za KA1 programe. Očekujemo da će susret trajati do 14,30.

Poveznica za susret: meet.google.com/wck-kfdb-xeu

Obavijest

HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO U TEMATSKOJ MREŽI ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE DOSTUPNO SVIMA


Godine 2020. ustrojena je Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima koja se zalaže za pravičan i uključiv sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. 

Mreža se razvija unutar projekta koji vodi Institut za razvoj obrazovanja. Svrha Mreže je povezati znanstvenike,
organizacije civilnog društva i druge dionike za zajedničko djelovanje u identificiranju obrazovnih nejednakosti, predlaganju rješenja za otklanjanje tih nejednakosti, te raspravljanju i zagovaranju putem strukturiranih dijaloga s javnom upravom i drugim
dionicima.


Hrvatsko andragoško društvo je od 2022. godine pridružena članica Mreže. Ovo umrežavanje Hrvatskom andragoškom društvu pruža brojne mogućnosti u procesima informiranja, zagovaranja i sudjelovanja u istraživanjima:

- Davanje povratnih informacija na nacrte publikacija, preporuka i priopćenja Mreže
- Sudjelovanje u edukacijama u organizaciji članova mreže (kada se održavaju u online
okruženju)
- Sudjelovanje u strukturiranim dijalozima (okruglim stolovima i konferencijama Mreže)
- Diseminacija priopćenja publikacije Mreže kroz vlastite institucionalne ili profesionalne
mreže i putem društvenih medija.
- Isticanje članstva u Mreži (objava logotipa na web stranici Mreže), odnosno supotpisivanje
izjava i priopćenja Mreže.
- U sklopu ovog projekta objavljena prva publikacija Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj:
izazovi i potrebe iz perspektive dionika sustava obrazovanja.

 Publikaciju je uredio Thomas Farnell iz Instituta za razvoj obrazovanja a posebno poglavlje je posvećeno obrazovanju
odraslih (autori Tihomir Žiljak i Teo Matković).
Pogledajte online publikaciju OVDJE.

Obavijest

ERASMUS+ ŠIROM OTVARA VRATA ZA ZELENE, DIGITALNE I INKLUZIVNE IDEJE U OBRAZOVANJU ODRASLIH

Erasmus+ i ove godine pruža šansu za stjecanje novih znanja i vještina za sve organizacije koje se bave obrazovanjem odraslih. Uz prioritete razvoja zelenih i digitalnih vještina, izuzetno je naglašena inkluzivnost. Veću šansu će imati programi koji se bave učenjem osoba kojima je obrazovanje teže dostupno.

To se odnosi na uključivanje osoba s invaliditetom, Roma, osoba iz ruralnih područja, migranata, tražitelja azila, osoba pod supsidijarnom zaštitom, starijih osoba, osoba koje nisu zaposlene, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovci). Važno i korisno je upoznati dobra europska iskustva koja se odnose na njihovo uključivanje u obrazovanje odraslih. U Erasmus+ programu su ove godine osigurana znatno veća sredstva za odlazaka u druge države i upoznavanje tuđih iskustava u ovim područjima.

Za prijavu još ostaju rokovi u listopadu 2022. godine i tu šansu bi trebali iskoristiti.

Početkom lipnja organizirat ćemo online susret na kojem ćemo Vas uz pomoć Erasmus ambasadora te kolegica i kolega iz Agencije za mobilnost upoznati s ovim prioritetima i mogućnostima prijave. 

Provjerite rokove za prijavu prijedloga za Erasmus+  na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU i pridružite nam se početkom lipnja. Podatke o našem online susretu objavit ćemo na ovim stranicama krajem svibnja ove godine.


NAJAVA KONFERENCIJE „Andragoška škola – Implementacija novog Zakona o obrazovanju odraslih i primjena vaučera“ u okviru ESF projekta Promocija cjeloživotnog učenja faza II (Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda) u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zajednice ustanova za obrazovanje odraslih Republike Hrvatske i Hrvatskog andragoškog društva.

Konferencija će se održati 3. i 4. ožujka 2022. godine u prostorima Hotela Academia u Zagrebu, Ivana Tkalčića 88.

Okvirni program i raspored predavanja nalazi se u nastavku. Zbog ograničenog prostora odnosno epidemioloških mjera iz svake će se ustanove moći predbilježiti po jedan član.

Drugi dan Andragoške škole  odnosno dana 04. ožujka 2022. godine planiramo nastavak događanja i druženja u Pivnici. Radi realizacije nastavka događanja i druženja u sklopu Andragoške škole pozivamo sve

sudionike da se pridruže te da donacijom u iznosu od 120 kuna dodatno pomognu realizaciju navedenog događanja.

Uplatu možete izvršiti na račun Hrvatsko andragoško društvo, Ulica Grada Vukovara 68, 10000 Zagreb, IBAN  primatelja:  HR0323600001102831437 kod Zagrebačke banke Zagreb, Model: 00 (određene banke ne prepoznaju Model u tom slučaju nije ga potrebno upisati); Poziv na broj primatelja: Vaš OIB (pravne ili fizičke osobe isplatitelja); Opis plaćanja:  Donacija

Link za prijavu:

Pozivamo sve da provjere status uplate ovogodišnje članarine HAD-u. Naglašavamo da će pravo prisustvovanja imati oni koji su podmirili članarinu.

Napomena za sve kojima je potreban smještaj u Hotelu

Za sudionike konferencije kojima je potreban smještaj dogovorene su posebne cijene:

Jednokrevetna soba (noćenje s doručkom): 480,00 kn + pristojba: 12,00 kn, parking u garaži hotela je besplatan za sve koji će biti na smještaju, a za sve ostale sudionike dnevna karta je 40,00 kn, troškovi organizacije (prostor, oprema, materijali, pauze za kavu i ručak) su pokriveni.

Veselimo se Vašem dolasku:)

Andragoška škola - novi Zakon o obrazovanju odraslih, razvoj mikrokvalifikacija, nova metodologija te vaučeri za financiranje obrazovanja odraslih

 Hotel Academia, Ul. Ivana Tkalčića 88, 10000, Zagreb

PRVI DAN

Četvrtak, 3. ožujka 2022. godine

10:15-11:00

Prijava sudionika

11:00-11:30

OTVARANJE KONFERENCIJE i uvodna izlaganja

Predstavnici  MZO,  MROSP,ASOO, ZUOO RH, HAD

11:30-12:15

Predstavljanje novog Zakona o obrazovanju odraslih i vremenski raspored implementacije

Predstavnici MZO-a

12:20-13:00

Rasprava

Moderator

13:00-14:00

Pauza za ručak

14.00-15.00

Predstavljanje sustava vaučera kroz prikaz aplikacije

Predstavnici MROSP-a

(državni tajnik, ravnatelj uprave, Irena Bačelić, Matej Petranović, Lana Lukačić)

15.00-15.30

Zelene i digitalne vještine - prioriteti u izradi mikrokvalifikacija i korištenja vaučera

dr. sc. Tihomir Žiljak, potpredsjednik HAD-a

15.30-16.00

Rasprava

16:00-16:20

Izbor odgovarajućih skupova ishoda učenja i odgovarajuća vrijednost u ECVET-ima u kreiranju mikrokvalifikacije

Tihomir Tomčić, ravnatelj SŠ Vice Vlatkovića Zadar

16:20-16:40

Povezivanje mikrokvalifikacija u šire cjeline i horizontalna i vertikalna prohodnost mikrokvalifikacija – primjeri dobre prakse

izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović,

izv. prof. dr. sc. Siniša Kušić

16:40-17:00

Standard zanimanja kao baza za izradu standarda kvalifikacije

Predstavnik MROSP-a i Dražen Maksimović

17:00-17:30

Rasprava i zaključci

Moderator

DRUGI DAN

Petak, 4. ožujka 2022. godine

9:00-9:20

Uvod u metodologiju za izradu mikrokvalifikacije

Predstavnici ASOO-a

i državni tajnik, ravnatelj uprave, Irena Bačelić, Matej Petranović, Lana Lukačić

9.20-10.30

Radionice za izradu standarda zanimanja/skupova kompetencija

Hrvoje Jelen, Laura Majić, Danijel Đekić, Tamara Vojvoda, ASOO

10:30-11:30

Standard kvalifikacije kao osnova za izradu mikrokvalifikacije

Hrvoje Jelen, Laura Majić, Danijel Đekić, Tamara Vojvoda, ASOO

11:30-11:45

Pauza

11:45-13:15

Radionice za izradu mikrokvalifikacije

Predstavnici ASOO-a

13:15-13:30

Zaključci i zatvaranje škole

Predstavnici organizatora

44. ANDRAGOŠKA ŠKOLA: MIKROKVALIFIKACIJE U OBRAZOVANJU ODRASLIH U PETAK, 10.12.2021.g.

#Ususret novom Zakonu o obrazovanju odraslih i slijedom interesa kojeg su iskazale ustanove za održavanjem seminara u sklopu kojeg će se detaljnije upoznati s pojmom mikrokvalifikacije ali i načinima izrade programa na temelju skupova ishoda učenja Hrvatsko andragoško društvo organizira jednodnevni seminar:

Mikrokvalifikacije u obrazovanju odraslih u sklopu 44. Andragoške škole. Seminar će se održati u petak, 10. 12. 2021. u prostorijama Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, u predavaonici 308.

Održavanje seminara bit će u hibridnom obliku: uživo i na zoom platformi.

Ukoliko želite prisustvovati i osigurati svoje mjesto u predavaonici ili na zoom platformi možete se prijaviti na e- mail: tajnica.had@gmail.com. Kotizacija za seminar je 500,00 kn dok je za članove Hrvatskog andragoškog društva besplatno.

Obavijest: 

MINI ONLINE ŠKOLA HAD-a

Pozivamo vas na mini on-line školu HAD-a dana 24. lipnja u 13 sati preko zoom-a sa sljedećim temama;

1. Osvrt na predloženi Zakon o obrazovanju odraslih


2. Aktivnosti vezane uz dodjelu vaučera u sustavu obrazovanja odraslih, slijedom sastanka održanog 10.lipnja 2021g. u prostorijama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na temu uspostave sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba javni poziv za iskazivanje interesa za izradu skupova ishoda učenja i obrazovnih programa, u svrhu provedbe sustava vaučera za obrazovanje odraslih biti objavljen na web stranicama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u utorak 15. lipnja 2021. godine, s rokom za iskaz interesa do 30. lipnja 2021. godine.


Veselimo se Vašem dolasku:)

Promoting Adult Learning In Networks PRALINE (Promocija obrazovanja odraslih u mrežama) PARTNERI NA PROJEKTU ; MBO RAAD vodeći partner                NIZOZEMSKA AOC- ASSOCIATION OF COLLAGES VELIKA BRITANIJA ETB – EDUCATION AND TRAINING BOARD IRELAND    IRSKA AMKE AMMATTIOSAAMISEN KEHITTÄMISYHDISTY   FINSKA SZKSC -SKUPNOST ZAVODOV KONZORCIJ ŠKOLSKIH CENTROV   SLOVENIJA ESTONIAN ASSOCIATION FOR ADVANCEMENT OF VOCATIONAL EDUCATIO ESTONIJA IKASLAN BIZKAIA. -ASOC. DE

Pročitaj više

Sa žaljenjem obaviještavamo naše članove da nas je na Svjetski dan učitelja napustio naš dragi prof.emer.dr.sc. Milan Matijević. Ostaje nam uspomena na mnoge generacije učitelja koje je je obrazovao na zagrebačkom Učiteljskom fakultetu, a njegova djela ostat će trajni podsjetnik na nastavničku profesiju i rad sa učenicima. 

Pročitaj više

42. ANDRAGOŠKA KONFERENCIJA/ŠKOLA uz pokroviteljstvo Grada Zagreba od 27. – 28. veljače 2020. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, ZAGREB Pregled 42. Andragoške konferecije/škole donosi nam Dražen Maksimović;  Skup su otvorili i pozdravili prisutne Dražen Maksimović, predsjednik HAD-a, v.d. ravnatelj ASOO Mile Živčić, predstavnica Grada Zagreba  mr. sc. Katarina Milković,  predstavnik MRMS-a zbog

Pročitaj više

Hrvatsko andragoško društvo (Zagreb) poziva hrvatske i inozemne stručnjake da sudjeluju na 8. Međunarodnoj konferenciji o obrazovanju odraslih:UPRAVLJANJE KVALITETOM U OBRAZOVANJU ODRASLIHkoja se organizira u sklopu ESF projekta „Promocija cjeloživotnog učenja” 30. studenog 2018. – 2. prosinca 2018.Zagreb, Republika Hrvatska OrganizatoriAgencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslihHrvatsko andragoško društvo Mjesto održavanja KonferencijeUčiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77,

Pročitaj više

I ove godine Hrvatsko andragoško društvo organizira Andragošku konferenciju/školu s ciljem da pridonese stručnom informiranju i usavršavanju ne samo svojih članova nego i svih andragoških djelatnika. U Vodicama, 5. – 7. listopada 2017., za trajanja Tjedna cjeloživotnog učenja, bit će prigoda za izlaganja, prezentacije i rasprave o aktualnim pitanjima struke, andragoške teorije i prakse. Rasprava sudionika skupa poslužit

Pročitaj više

Obilježava se dvadeseta obljetnica rada Hrvatskoga andragoškog društva i i pedeseta obljetnica organiziranog djelovanja andragoga u Hrvatskoj. Obilježavanje tih obljetnica, uz prigodna i stručna izlaganja te iskaze priznanja zaslužnima, održava se u srijedu, 25. siječnja 2017. u 12 satiu dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zagreb,Ulica grada Vukovara 68 u Zagrebu

Pročitaj više

Pozivamo Vas na 40. Andragošku konferenciju/školu koja će se održati u Hotelu Punta u Vodicama 27. i 28. rujna 2016. Glavna tema skupa bit će sastavnice/odrednice novoga normativnog okvira (Zakona i podzakonskih akata) o obrazovanju odraslih. O tome će izlagati predstavnici MZOS-a i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a očekuje se sudjelovanje predstavnika MRMS, HZZ-a, HGH-a i

Pročitaj više

Pozivamo Vas na 7. Međunarodnu konferenciju o obrazovanju odraslih naslovljenu Komu treba obrazovanje odraslih? Konferencija će se održati u Zagrebu i Vodicama 26. – 28. rujna 2016. Program konferencije Prijava Ostale obavijesti

Pročitaj više

Sve zainteresirane pozivamo da predlože dodatne teme i izlaganja za koje procjenjuju da su važni i interesantni  za našu andragošku zajednicu. U radu konferencije kao predavači, uvodničari i moderatori sudjelovat će predstavnici ministarstava, komora, zavoda za zapošljavanje, fakulteta, visokih škola, obrazovnih ustanova, udruga i gospodarstva. Konačna lista uvodničara bit će objavljena na stranicama www.andragosko.hr do 29.9.2015. Ostale

Pročitaj više

Poštovani kolegice i kolege,molimo Vas da ispunite kratki upitnik koji se nalazi ovdje, kako bismo dobili Vaše mišljenje o temi za sljedeću andragošku školu. Naš prijedlog je učenje nadaljinu u obrazovanju odraslih, a  o Vama ovisi koju dimenziju ovog pitanja bismo raspravljali u listopadu ove godine.

Pročitaj više

Enter your text here...