Sa žaljenjem obaviještavamo naše članove da nas je na Svjetski dan učitelja napustio naš dragi prof.emer.dr.sc. Milan Matijević. Ostaje nam uspomena na mnoge generacije učitelja koje je je obrazovao na zagrebačkom Učiteljskom fakultetu, a njegova djela ostat će trajni podsjetnik na nastavničku profesiju i rad sa učenicima.