Promoting Adult Learning In Networks

PRALINE

(Promocija obrazovanja odraslih u mrežama)

PARTNERI NA PROJEKTU ;

 1. MBO RAAD vodeći partner                NIZOZEMSKA
 2. AOC- ASSOCIATION OF COLLAGES VELIKA BRITANIJA
 3. ETB – EDUCATION AND TRAINING BOARD IRELAND    IRSKA
 4. AMKE AMMATTIOSAAMISEN KEHITTÄMISYHDISTY   FINSKA
 5. SZKSC -SKUPNOST ZAVODOV KONZORCIJ ŠKOLSKIH CENTROV   SLOVENIJA
 6. ESTONIAN ASSOCIATION FOR ADVANCEMENT OF VOCATIONAL EDUCATIO ESTONIJA
 7. IKASLAN BIZKAIA. -ASOC. DE DIRECTORES/AS DE IMST/PCOS. DE SECU  BASKIJA/ŠPANJOLSKA
 8. FPEMPRESA -ASOCIACIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL  ŠPANJOLSKA
 9. UNMFREO (UNION NATIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES D’EDUCATION ET D’ORIENTATION)  FRANCUSKA
 10. ANESPO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESCOLAS PROFISSIONAIS  PORTUGAL
 11. HAD- HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO  HRVATSKA

CILJEVI PROJEKTA:

1. Jačanje i proširivanje postojeće mreže / udruženja EUproVET, prema točki 3. općih ciljeva poziva 2 ovog projekta, putem uzajamnog učenja, vršnjačkog savjetovanja i izgradnje kapaciteta oko obrazovanja odraslih;

2. Poticanje europske suradnje između različitih pružatelja usluga i dionika na obrazovanju odraslih općenito.

Ti će se ciljevi postići slojevitim pristupom usmjerenim na praktičare ili one koji rade na razini politike (ponekad i zajedno) iz postojećih zemalja članica EUproVET-a i novih partnerskih zemalja.

Iako nije označen kao “opći cilj poziva” (dopušten je samo jedan cilj), ovaj će projekt također doprinijeti u zemljama sudionicama podršci izgradnje kapaciteta postojećim nacionalnim ili regionalnim mrežama pružatelja obrazovanja odraslih i poboljšati njihovu suradnju na Europskoj razini.

Sve će to biti kroz aktivnosti vršnjačkog učenja (PLA) kako bi se olakšao kontakt licem u lice.

Bit će održana početna konferencija, te sedam (7) daljnjih PLA-ova i završna konferencija – sve će se održati u različitim partnerskim zemljama. Pored toga, PLA će razviti dobre prakse (GP), koje će se zatim dijeliti šire i raspravljati putem mreža u svakoj od zemalja sudionica, kao i putem platforme EPALE radi šireg razmatranja i povratnih informacija. Na primjer, AoC u Velikoj Britaniji ima nacionalnu političku skupinu o učenju i vještinama odraslih gdje se visoki čelnici fakulteta sastaju kako bi razgovarali o novonastalim trendovima, izazovima i mogućnostima vezanim uz učenje odraslih. AoC ima i više neformalnih mreža praktičara koji su u međusobnom kontaktu, a AoC politika vodi elektroničko učenje za odrasle. Ostali primjeri veza partnera na nacionalnoj razini s relevantnim dionicima prikazat će se kroz zajedničke sastanke. Ti bi nacionalni i lokalni prikazi pridonijeli i sudjelovali u PLA-ima, a zatim bi šire dijelili učenje i razvoj. Na ovaj način težimo daljnjoj izgradnji i jačanju dugoročne održivosti EUproVET-a kao kolektivnog glasa u Europi za pružatelje strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, ali također jačamo nacionalne i lokalne strategije oko trenutnih i predviđenih izazova učenja i obrazovanja odraslih kroz zajedničko razmišljanje na europskoj razini.

Projekt će propitivati sljedeće teme:

(1) gdje leži odgovornost za učenje i obrazovanje odraslih;

(2) reagiranje na automatizaciju i digitalne vještine;

(3) ciljevi održivog razvoja i utjecaj na / implikacije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

(4) strategije integracije i učenje domicilnog jezika za učenike migrante;

(5) učenje na radnom mjestu;

UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA IZNOSI;         656.144,00 €

UKUPNI GRANT FINANCIRAN OD STANE EU; 498.667,00 €