Pozivamo Vas na 40. Andragošku konferenciju/školu koja će se održati u Hotelu Punta u Vodicama 27. i 28. rujna 2016.

Glavna tema skupa bit će sastavnice/odrednice novoga normativnog okvira (Zakona i podzakonskih akata) o obrazovanju odraslih. O tome će izlagati predstavnici MZOS-a i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a očekuje se sudjelovanje predstavnika MRMS, HZZ-a, HGH-a i HOK-a.

Rasprava sudionika skupa poslužit će artikuliranju prijedloga hrvatske andragoške zajednice za unaprjeđenje obrazovanje odraslih i rada ustanova na tom području, posebice sljedećih pitanja:

sustav osiguranja kvalitete u obrazovanju odraslih; donošenja programa i kurikuluma s obzirom na Zakon o HKO-u; pretpostavke za vremensko ograničavanje programa odnosno kontinuirano usklađivanje s potrebama tržišta rada, samih polaznika i društva u cjelini; usklađivanje sa sustavom strukovnog obrazovanja; definiranje uloge voditelja u obrazovanju odraslih; stručno usavršavanje andragoških djelatnika; mjerodavnost za programe obrazovanja odraslih koje propisuju i odobravaju druga ministarstva ustanovama za obrazovanje odraslih; definiranje standarda i kriterija za osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih; definiranje nadzora nad radom ustanova za obrazovanje odraslih; praćenje financiranja obrazovanja odraslih na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini; uspostava održivog sustava financiranja kroz oblikovanje jedinstvenog državnog modela koji djeluje u sinergiji svih nadležnih ministarstava; sustav baza i evidencija u obrazovanju odraslih.

Slijedit će druge aktualne teme:

·     Nove vještine za nove poslove

·     Stručno osposobljavanje na radnom mjestu – prvi korak u razvoju karijere

·     Standard zanimanja i kvalifikacija: Andragog

·     Obrazovanje imigranata – Izazovi za obrazovanje odraslih

·     Obrazovanje odraslih glede novih profesija za starije osobe

·     Administriranje i upravljanje ustanovama za obrazovanje odraslih – programska podrška

U planu je i izlet sudionika u Nacionalni park Krka.

Prijavnica