Sve zainteresirane pozivamo da predlože dodatne teme i izlaganja za koje procjenjuju da su važni i interesantni  za našu andragošku zajednicu.

U radu konferencije kao predavači, uvodničari i moderatori sudjelovat će predstavnici ministarstava, komora, zavoda za zapošljavanje, fakulteta, visokih škola, obrazovnih ustanova, udruga i gospodarstva.

Konačna lista uvodničara bit će objavljena na stranicama www.andragosko.hr do 29.9.2015.

Ostale obavijesti o andragoškoj konferenciji mogu se dobiti u Hrvatskom andragoškom društvu Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, na www.andragosko.hr,
e-pošta:  tajnik@andragosko.hr ili  skola@andragosko.hr

Prijavu za konferenciju možete skinuti ovdje.

Program konferencije možete skinuti ovdje.