Novosti

Poziv na 40. Andragošku konferenciju/školu

Pozivamo Vas na 40. Andragošku konferenciju/školu koja će se održati u Hotelu Punta u Vodicama 27. i 28. rujna 2016.

Glavna tema skupa bit će sastavnice/odrednice novoga normativnog okvira (Zakona i podzakonskih akata) o obrazovanju odraslih. O tome će izlagati predstavnici MZOS-a i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a očekuje se sudjelovanje predstavnika MRMS, HZZ-a, HGH-a i HOK-a.

Rasprava sudionika skupa poslužit će artikuliranju prijedloga hrvatske andragoške zajednice za unaprjeđenje obrazovanje odraslih i rada ustanova na tom području, posebice sljedećih pitanja:

sustav osiguranja kvalitete u obrazovanju odraslih; donošenja programa i kurikuluma s obzirom na Zakon o HKO-u; pretpostavke za vremensko ograničavanje programa odnosno kontinuirano usklađivanje s potrebama tržišta rada, samih polaznika i društva u cjelini; usklađivanje sa sustavom strukovnog obrazovanja; definiranje uloge voditelja u obrazovanju odraslih; stručno usavršavanje andragoških djelatnika; mjerodavnost za programe obrazovanja odraslih koje propisuju i odobravaju druga ministarstva ustanovama za obrazovanje odraslih; definiranje standarda i kriterija za osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih; definiranje nadzora nad radom ustanova za obrazovanje odraslih; praćenje financiranja obrazovanja odraslih na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini; uspostava održivog sustava financiranja kroz oblikovanje jedinstvenog državnog modela koji djeluje u sinergiji svih nadležnih ministarstava; sustav baza i evidencija u obrazovanju odraslih.

Slijedit će druge aktualne teme:

·     Nove vještine za nove poslove

·     Stručno osposobljavanje na radnom mjestu – prvi korak u razvoju karijere

·     Standard zanimanja i kvalifikacija: Andragog

·     Obrazovanje imigranata – Izazovi za obrazovanje odraslih

·     Obrazovanje odraslih glede novih profesija za starije osobe

·     Administriranje i upravljanje ustanovama za obrazovanje odraslih – programska podrška

U planu je i izlet sudionika u Nacionalni park Krka.

Priloženi dokumenti:
Preuzmite ovu datoteku (Tiskanica za prijavu 40_2016_1.doc)Tiskanica za prijavu 40_2016_1.doc

Poziv na Međunarodnu konferenciju 2016.

Pozivamo Vas na 7. Međunarodnu konferenciju o obrazovanju odraslih naslovljenu Komu treba obrazovanje odraslih?

Konferencija će se održati u Zagrebu i Vodicama 26. - 28. rujna 2016.

 

Poziv na 39. andragošku konferenciju (školu)

Pozivamo Vas na 39. andragošku konferenciju (školu) koja će se održati u Hotelu Punta u Vodicama od 1. do 3.10.2015.
 
Osnovne teme o kojima će se raspravljati na ovom skupu:

   -    Korištenje digitalne tehnologije u obrazovanje odraslih
   -    Nadzor i inspekcija u obrazovanju odraslih
   -    Osnivanje centara za obrazovanje odraslih u gospodarstvu
   -    Aktualne teme iz poticanja obrazovanja za zapošljavanje
   -    Aktualne teme iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
   -    Europski projekti iz područja obrazovanja odraslih – primjeri dobre prakse

Opširnije:Poziv na 39. andragošku konferenciju (školu)

Koje teme želite u Jesenskoj andragoškoj školi?

Poštovani kolegice i kolege,
molimo Vas da ispunite kratki upitnik koji se nalazi ovdje, kako bismo dobili Vaše mišljenje o temi za sljedeću andragošku školu. Naš prijedlog je učenje na
daljinu u obrazovanju odraslih, a  o Vama ovisi koju dimenziju ovog pitanja bismo raspravljali u listopadu ove godine.

38. (zimska) andragoška konferencija/škola

u organizaciji Hrvatskog andragoškog društva u Zagrebu, u dvorani Udruženja obrtnika grada Zagreba, Mažuranićev trg 13, 26. i 27. veljače 2015.

Stručni skup je informativno-edukacijskog karaktera i namijenjen je djelatnicima škola, pučkih otvorenih učilišta, gospodarstva i zapošljavanja odnosno svima čija je profesionalna djelatnost povezana s obrazovanjem odraslih.

Opširnije:38. (zimska) andragoška konferencija/škola

Dodatne informacije