O nama

Dugoročni cilj Hrvatskog andragoškog društva je ostvariti Vašu potrebu za informiranjem, obrazovanjem i primjenom andragoške teorije i prakse s primjenom u zadaćama koje ostvarujete u obrazovanju odraslih osoba i postizanja njihove više razine znanja kao najvažnije vrijednosti društva. Djelatnost društva je javna.

Hrvatsko andragoško društvo ima zadaću:
- promicanje i razvoj andragoške teorije i prakse,
- unapređivanje teorije i prakse formalnih i neformalnih oblika obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja odraslih,
- usavršavanje članova društva u okvirima znanstveno stručnih skupova, seminara, savjetovanja i studijskih putovanja,
- poticanje znanstveno istraživačkog rada u području obrazovanja odraslih,
- pružanje stručne pomoći članovima i pravnim osobama u praćenju i primjeni Zakona i propisa iz djelokruga obrazovanja, posebno obrazovanja odraslih osoba
- strukovno povezivanje članstva koje radi na obrazovanju odraslih osoba i razmjena iskustava,
- zajednički nastup članstva prema državnim tijelima, a radi unapređivanja i zaštite profesije,
- poticanje i razvijanje suradnje s tijelima državne uprave, strukovnim udrugama, komorama te drugim subjektima u obrazovanju odraslih,
- međunarodna suradnja,
- izdavanje glasila, časopisa i drugih stručnih publikacija.

Usluge Hrvatskog andragoškog društva namijenjene su:
- stručnim radnicima u gospodarskim tvrtkama koji vode poslove obrazovanja ili rade na poslovima praćenja ljudskih potencijala ili kadrovskim službama,
- ravnateljima škola koje provode obrazovanje odraslih,
- ravnateljima učilišta kojima je djelatnost obrazovanje odraslih,
- andragoškim radnicima u učilištima, školama i tvrtkama koji rade u nastavi s odraslim osobama,
- socijalnim partnerima koji u svojima zadaćama skrbe i o obrazovanju odraslih.

Statut HAD-a

Dodatne informacije