42. ANDRAGOŠKA KONFERENCIJA/ŠKOLA

uz pokroviteljstvo Grada Zagreba

od 27. – 28. veljače 2020.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, ZAGREB

Pregled 42. Andragoške konferecije/škole donosi nam Dražen Maksimović; 

Skup su otvorili i pozdravili prisutne Dražen Maksimović, predsjednik HAD-a, v.d. ravnatelj ASOO Mile Živčić, predstavnica Grada Zagreba  mr. sc. Katarina Milković,  predstavnik MRMS-a zbog iznenadnih obveza nije stigao doći.

Na konferenciji sudjelovalo je tridesetak članova strukovnih udruženja.

Filip Miličević iz MRMS-a najavio je novi program ESF +, gdje se osvrnuo na bitnu ulogu obrazovanja odraslih u sljedećem programskom razdoblju. Nakon izvrsnog izlaganja, sudjelovao je u raspravi koja je iznjedrila niz izazova u provedbi trenutnih ESF projekata. Nakon rasprave zaključeno je kako će se određeni „prepreke“ u provedbi pokušati izbjeći jer je i ustanovama za obrazovanje odraslih te provedbenim tijelima zajednički cilj kvalitetan razvoj ljudskih potencijala.

Danijela Jagušt–Šumljak iz Agencije za mobilnost i programe EU upoznala je prisutne s informacijama o pripremama za novi ciklus Erasmus programa. Naglasak ovog izlaganja je u prilikama razvoja obrazovanja odraslih kroz projekte mobilnosti i strateških partnerstava u kojima je prilika daljnjeg razvoja obrazovanja odraslih kroz formalne, neformalne i informalne programe obrazovanja i cijeloživotnog učenja. 

U drugom dijelu prvog dana govornici su bili: Irena Bačelić iz MRMS-a s temom Obrazovanje i potrebe tržišta rada i Mirela Glavota iz Hrvatskog Andragoškog društva s temom Izmjene u oporezivanju za neprofitne organizacije, a Dražen Maksimović, ravnatelj Obrtničkog učilišta Zagreb, upoznao je prisutne s Primjerom razvoja zajedničkih kvalifikacija kroz projekt SHVET.

Zaključak prvog izlaganja je bio kako su ključne kompetencije u području obrazovanja odraslih izuzetno bitne te postoji veliki prostor za njihovu implementaciju u razvoju našeg društva.

Nakon izlaganja gđe. Glavote koja je izložila izmjene u poreznom sustavu kod neprofitnih organizacija razvila se rasprava o potencijalnim korištenjima viška sredstava ostvarenih u tekućoj godini, a zaključak je da se ne mogu vršiti isplate koje bi bile kao kod trgovačkih društava iskazane kroz dobit.

U završnom izlaganju je bila predstavka mogućnosti suradnje zajedničkog kurikularnog planiranja u EU kontekstu te prezentirani izazovi koji se temelje na različitostima i sličnostima metodologija .

Drugi dan konferencije, Mario Vučić, pomoćnik ravnatelja za razvoj obrazovanja odraslih održao je predavanje s temom Aktualnosti u sustavu obrazovanja odraslih. 

Upoznao je prisutne s aktivnostima vezanim za PIAK istraživanje koje je veće i zahtjevnije od popisa stanovništva, a koje će pomoći sustavu kvalitete obrazovanja odraslih.

Također je naglasio važnost redovitog popunjavanja baze podataka Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Tema Kristine Alerić iz Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje bila je Mjere HZZ-a u obrazovanju odraslih, kao i mogućnosti suradnje na istima koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Okrugli stol zanimljivo i kvalitetno vodila je doc.dr.sc. Morana Koludrović s Filozofskog fakulteta u Splitu s temom Usavršavanje i osiguravanje kvalitete – dio procesa profesionalizacije u obrazovanju odraslih.

Zaključak okruglog stola se svodi na izazovnost andragoške profesije kao i njenu složenost.

Tema ovog okruglog stola potaknula je i razmišljanja o formalnoj edukaciji za andragoga , ali potencijalno priznavanje informalnih kompetencija istih.

Time je i zaključena ova konferencija/škola ,a svi sudionici su se složili kako nam predstoji izazovno razdoblje u budućnosti cjeloživotnog učenja.